Βρίσκεσαι στον κήπο του μουσείου με το πηγάδι και τα εκθέματα αγροτικών εργασιών. Έχεις σκανάρει με το κινητό σου την κόκκινη πινακίδα του χώρου. Στην οθόνη σου εμφανίζονται τα παρακάτω αινίγματα.

Διάβασε το αίνιγμα και προσπάθησε να βρεις τη λύση κοιτώντας τα εκθέματα γύρω σου. Μην πατήσεις την απάντηση κατευθείαν, διασκέδασέ το!

Ανεβαίνει κατεβαίνει, το ζωνάρι λύνει δένει. Τί είναι;

Ο κουβάς μέσα στο πηγάδι.

Δεν έχω πόδια μ’ αγλακώ, δεν είμαι αέρας μα δροσίζω. Τί είναι;

Το νερό.

Να δεθείς με το σκοινί, ανέ θες να δροσιστείς. Τί είναι;

Ο κουβάς.

Να τη δεις να φοβηθείς, να τη φας να γλυκαθείς. Τί είναι;

Η κερήρθα με τις μέλισσες και το μέλι.